Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 4 ogłoszeń pasujących do Twojego zapytania.


adiunkta w Instytucie Inżynierii Rolniczej

Biuro jest otwarte w dni powszednie od godz. Pełną dokumentację w 2 egzemplarzach prosimy składać osobiście lub drogą pocztową w Dziekanacie Wydziału… Praca Wrocław, oferty pracy Wroc

Pracownik ds. Pozyskiwania Projektów Edukacyjnych i Szkoleń

List motywacyjny lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych. Pozyskiwania Projektów Edukacyjnych i Szkoleń…. Praca Wrocław, oferty pracy Wrocław pojawiła się 2 go

Pracownik ds. Pozyskiwania Projektów Edukacyjnych i Szkoleń

List motywacyjny lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych. Pozyskiwania Projektów Edukacyjnych i Szkoleń…. Praca Wrocław, oferty pracy Wrocław pojawiła się 2 go

Pracownik administracyjny do realizacji projektu o charakterze edukacyjnym

Znajomość wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata… Praca Wrocław, oferty pra
hello