Search Results

We have found 5 items matching your search query.


młodszego bibliotekarza w Bibliotece Głównej

Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, skrupulatność,. Wykształcenie wyższe zawodowe z zakresu bibliotekoznawstwa i… Praca Wrocław, oferty pr

młodszego bibliotekarza z językiem angielskim w Bibliotece Głównej

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, skrupulatność…. Praca Wrocław, oferty pracy

bibliotekarza w Bibliotece Głównej

Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, skrupulatność,. Wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji… Praca Wrocław, oferty

wykładowcy języka hiszpańskiego w Studium Języków Obcych

Prorektor do spraw studenckich i edukacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na podstawie § 72, ust.4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we… Praca Wrocław, oferty pracy Wrocław pojawi

dyrektora Działu Kadr i Płac

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kanclerza (lub przesłać na wskazany adres) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:…. Praca Wrocław, oferty pracy Wrocław pojawiła się 5 godz. tem

Join our website free today!

Register

Oferty pracy w Polsce i za granicą - http://euro-praca.eu - © Copyright 2016