Starogard Gdański

We have found 39 items matching your search query.

Doradca klienta

Warunki pracy i płacy. Zakres obowiązków. Obsługa klienta na najwyższym poziomie poprzez udzielanie informacji odnośnie oferty handlowej, towarowanie stoiska, dbałość o ekspozycję… Naz

Inżynier procesu (m/k)

Prowadzenie działań standaryzujących i optymalizujących proces,. analiza kosztów oraz wsparcie przygotowania oferty,. definiowanie narzędzi i wyposażenia, niezbędnych do realizacji… Nazw

Kierownik Centrum Orange

Raportowanie wyników sprzedaży. budowanie efektywnego zespołu. organizowanie pracy zespołu. uaktualnianie i budowanie wiedzy w zakresie oferty Orange Polska oraz oferty konkurentów… Nazwa s

Kierownik Centrum Orange

Raportowanie wyników sprzedaży. budowanie efektywnego zespołu. organizowanie pracy zespołu. uaktualnianie i budowanie wiedzy w zakresie oferty Orange Polska oraz oferty konkurentów… Nazwa s

Inżynier procesu (m/k)

Prowadzenie działań standaryzujących i optymalizujących proces,. analiza kosztów oraz wsparcie przygotowania oferty,. definiowanie narzędzi i wyposażenia, niezbędnych do realizacji… Nazw

Inżynier procesu (m/k)

Prowadzenie działań standaryzujących i optymalizujących proces,. analiza kosztów oraz wsparcie przygotowania oferty,. definiowanie narzędzi i wyposażenia, niezbędnych do realizacji… Nazw

Inżynier procesu (m/k)

Prowadzenie działań standaryzujących i optymalizujących proces,. analiza kosztów oraz wsparcie przygotowania oferty,. definiowanie narzędzi i wyposażenia, niezbędnych do realizacji… Nazw

Inżynier procesu (m/k)

Prowadzenie działań standaryzujących i optymalizujących proces,. analiza kosztów oraz wsparcie przygotowania oferty,. definiowanie narzędzi i wyposażenia, niezbędnych do realizacji… Nazw

Doradca Klienta

Warunki pracy i płacy. Zakres obowiązków. Obsługa klienta na najwyższym poziomie poprzez udzielanie informacji odnośnie oferty handlowej, naliczanie i przyjmowanie należności za… Nazwa s

Inżynier procesu (m/k)

Prowadzenie działań standaryzujących i optymalizujących proces,. analiza kosztów oraz wsparcie przygotowania oferty,. definiowanie narzędzi i wyposażenia, niezbędnych do realizacji… Nazw

Inżynier procesu (m/k)

Prowadzenie działań standaryzujących i optymalizujących proces,. analiza kosztów oraz wsparcie przygotowania oferty,. definiowanie narzędzi i wyposażenia, niezbędnych do realizacji… Nazw

Inżynier procesu (m/k)

Prowadzenie działań standaryzujących i optymalizujących proces,. analiza kosztów oraz wsparcie przygotowania oferty,. definiowanie narzędzi i wyposażenia, niezbędnych do realizacji… Nazw