Skarszewy

We have found 2 items matching your search query.

Kucharz

Pozostałe wymagania. Wykształcenie. Znajomość języków. Zawód. Staż pracy w zawodzie. Umiejętności i uprawnienia. Staż pracy ogółem. Inne wymagania. nr oferty 19.2017.JJMile widziane…

Pracownik socjalny

Oświadczenie. o. korzystaniu. z. pełni praw. publicznych. i posiadaniu. pełnej. zdolności. do. czynności. prawnych. Oferty należy składać do dnia 27.01.2017 r. osobiście w sekretariacie…