mazowieckie

We have found 1,134 items matching your search query.

MS Dynamics NAV Dealer

Dobór grupy specjalistów w celu dopasowania rozwiązań i ich zaprezentowania. Prowadzenie negocjacji z Klientami. Wizyty handlowe u Klientów. Współtworzenie oferty handlowej. WYMAGANIA… Na

inspektor weterynaryjny

Adres do korespondencji, adres e mail, nr telefonu. Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu… Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie z

specjalista

Przewidywane wynagrodzenie brutto. 2000 zł plus dodatek za wysługę lat. Oferty otrzymane lub… Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje mo

specjalista

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data… Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do skł

naczelnik wydziału

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego osobistego… Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie

specjalista

Http. www.bip.gddkia.gov.pl tmp 208232846 wzor.pdf. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie… Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeni

nadinspektor zakładów górniczych

Oferty należy wysłać lub składać w sekretariacie urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem… Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po term

Konsultant ds. telefonicznego wsparcia sprzedaży

Obecnie do biura w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za. Wykonywanie połączeń telefonicznych w celu przedstawienia oferty i umówienia…

Specjalista ds. Zarządzania Wartością Klienta Prepaid i Mix

Doświadczenie z obszaru utrzymania klienta lub zarządzania relacjami z klientem będzie dodatkowym atutem. Mile widziana znajomość oferty produktowej T Mobile prepaid i Mix oraz… Nazwa stano

Szukasz pracy ? Przyjdź do nas ! ( Oferta dla Osób z orzeczoną niepełnosprawnością )

To zapraszamy Cię do udziału w projekcie, w ramach projektu otrzymasz. poradnictwo zawodowe i diagnostyczne. wsparcie osobistego trenera pracy. szkolenia zawodowe. oferty pracy. stypendium… Na

Asytent/ka ds. Rozliczeń

Praca ewl.com.pl. W tytule prosimy o dopisanie. Asystent ka ds. Rozliczeń. Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych̷

główny specjalista

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data… Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do skł