lubuskie

We have found 442 items matching your search query.

Pracownik do obsługi klienta biznesowego

Prezentowanie oferty produktowej, doradztwo w zakresie najlepszych rozwiązań dla klienta, realizację… Uprzejmie informujemy, że odpowiadać będziemy tylko na wybrane oferty. W aplikacji pro

Przedstawiciel Handlowy / VANSELLER - Zielona Góra

Numer oferty 3066BR. Nazwa stanowiska Przedstawiciel Handlowy. VANSELLER. Zielona Góra. Lokalizacja miejscowość Zielona Góra. Typ zatrudnienia Stały. Cel i zakres stanowiska. Będziesz… Naz

specjalista

Dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5. do 20. wynagrodzenia zasadniczego). Oferty niespełniające… Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do proce

inspektor weterynaryjny

Termin i miejsce składania dokumentów. Dokumenty należy złożyć do. 2017 05 08. Decyduje data stempla pocztowego. osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Miejsce składania dokumentów…

inspektor wojewódzki

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),. oferty… oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr te

Młodszy Doradca Klienta Detalicznego

Zapewnienie najwyższej jakości obsługi i doradztwa dla Klientów. Budowanie długotrwałych relacji z klientami m.in. poprzez aktywne dopasowanie oferty produktowej do aktualnych i… Nazwa sta

Kierownik Obszaru Sprzedaży ds. Detalu Gorzów Wielkopolski i okolice

Numer oferty 12551BR. Nazwa stanowiska Kierownik Obszaru Sprzedaży ds. Detalu Gorzów Wielkopolski i okolice. Lokalizacja miejscowość Gorzów Wielkopolski. Typ zatrudnienia Stały… Nazwa stan

Stażysta – Doradca Klienta Detalicznego

Program stażu. Zapoznanie się z istniejącymi standardami obsługi klienta. Poznanie szerokiej oferty produktów bankowych. Pozyskanie wiedzy z zakresu zasad obrotu gotówkowego i… Nazwa stano

specjalista

850,00 zł. netto. dodatek za wysługę lat,. oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane… decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,. rozpatrzeniu nie bę

Wykładanie towaru

Jobman Group Sp. z o.o. Oferty Pracy. Wykładanie towaru. Data wygaśnięcia. 2017 05 27 Liczba wakatów. 6 Regiony. lubuskie Nowa Sól. Szukasz pracy na dłużej. A może chcesz jedynie… Nazwa

inspektor

Przyjmowane są tylko kopie dokumentów. W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które… Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans

inspektor weterynaryjny

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa. Oferty otrzymane po terminie oraz oferty nie spełniające… kandydata. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatka kandydat zakwalifikow