Łubiana

We have found 4 items matching your search query.

Kalkarz ceramiki ozdobnej

Pozostałe wymagania. Wykształcenie. Znajomość języków. Zawód. Staż pracy w zawodzie. Umiejętności i uprawnienia. Staż pracy ogółem. Inne wymagania. Brak.(nr oferty 22.2017.BK… Nazwa

Pakowacz

Pozostałe wymagania. Wykształcenie. Znajomość języków. Zawód. Staż pracy w zawodzie. Umiejętności i uprawnienia. Staż pracy ogółem. Inne wymagania. Brak.(nr oferty 8.2017.BK… Nazwa

Ślusarz

Inne wymagania. Wykształcenie średnie zawodowe zawodowe ślusarz, ślusarz mechanik, mechanik samochodowy, mechanik, mechatronik, zdolność do pracy pow. 3 metrów(nr oferty 7.2017.BK… Nazwa

Ślusarz

Inne wymagania. Wykształcenie średnie zawodowe zawodowe ślusarz, ślusarz mechanik, mechanik samochodowy, mechanik, mechatronik, zdolność do pracy pow. 3 metrów(nr oferty 7.2017.BK… Nazwa