archiwista

Dodaj do ulubionych Kontakt z Autorem

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą… Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. Oferty odrzucone…

Nazwa stanowiska: archiwista
Miejsce pracy: pomorskie, Polska
Agencja/Pracodawca:Archiwum Państwowe w Gdańsku

Kategoria
Słowa kluczowe  
hello